Δευτέρα 30 Μαρτίου 2020

Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών


Το Αρχαιολογικό Μουσείο Σερρών στεγάζεται από το 1970 στο Μπεζεστένι κλειστή στεγασμένη αγορά του β' μισού του 15ου αι. που βρίσκεται στο σημερινό κέντρο της πόλης. Χτίστηκε κατά το πρότυπο των βυζαντινών αγορών και το όνομα του σημαίνει αγορά υφασμάτων. Εκτίθενται ευρήματα, από την Μέση και Ύστερη Νεολιθική εποχή, Πρώιμη και Ύστερη εποχή του Χαλκού (αγγεία, πήλινα ειδώλια), από τον 4ο έως και 6ο -7ο π.Χ, τους Ρωμαϊκούς χρόνους, την Ελληνιστική και Βυζαντινή εποχή. Τα ευρήματα προέρχονται από την πόλη των Σερρών αλλά και από ανασκαφές σε αρχαίες πόλεις του Νομού Σερρών όπως η αρχαία Βέργη, η αρχαία Άργιλος κ.ά.