Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2015


Κυριακή 25 Οκτωβρίου 2015

Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2015

Η Ελευσίνα
Η Ελευσίνα ήταν ένας από τους 174 δήμους της Αττικής. Η λατρεία της Δήμητρας και τα Ελευσίνια Μυστήρια την ανέδειξαν με τον καιρό σε μεγάλο και ένδοξο θρησκευτικό και πνευματικό κέντρο, σεβαστό σε ολόκληρο τον τότε γνωστό κόσμο.
Τα Ελευσίνια Μυστήρια έπαψαν να λειτουργούν την εποχή του Ιουστινιανού (569 μ.Χ.)

Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

'Αγιος Στέφανος, Ελαιώνας


Μονόχωρος δρομικός ναός, καμαροσκέπαστος, με τρίπλευρη αψίδα ιερού και καμαροσκέπαστο επίσης νάρθηκα. Στις αρχές του 20ού αι. προστέθηκε ανοικτός εξωνάρθηκας, ο οποίος κατόπιν μετατράπηκε σε κλειστό χώρο. Εξωτερικά είναι επιχρισμένος. Στη νοτιοδυτική γωνία απόκειται σπόνδυλος πώρινου δωρικού κίονα. Εσωτερικά έφερε νεώτερη τοιχογράφηση στον κυρίως ναό, ενώ στον νάρθηκα υπάρχουν παραστάσεις μάλλον παλαιότερες, που καλύπτονται από αιθάλη. Με τον σεισμό του 1999 κατέρρευσε η καμάρα του κυρίως ναού και το μνημείο εκταλείφθηκε. Σήμερα είναι ετοιμόροπη και η καμάρα του νάρθηκα. Ο 'Αγιος Στέφανος ταυτίζεται πιθανώς με τον ομώνυμο ναό που αναφέρεται ως τοπωνύμιο σε προικοπαράδοση του 1768.

βιβλιογραφία 

Αγια Τριάδα του Τρίμη, ΕλαιώναςΒρίσκεται κοντά στην Αγία Ζώνη και την Αγία Παρασκευή, στην τοποθεσία Λαδοξύστης.
Είναι μονόχωρος δρομικός ναός, καμαροσκέπαστος, με τρίπλευρη της δίριχτης σκεπης του κυρίως ναού και έχει αυτόνομη είσοδο στη δυτική πλευρά. Εξωτερικά καλύπτεται με επιχρίσματα. 'Οπως συμβαίνει σε αρκετά μνημεία του Ελαιώνα, εξαιτίας των επιχώσεων του Κηφισού το έδαφος γύρω από τον ναό έχει υψωθεί σχεδόν μέχρι το επίπεδο της σκεπής του.

βιβλιογραφία
'Αγιος Νικόλαος της οδού Αίμονος, Ελαιώνας

Βρίσκεται νότια του δρόμου της Κολοκυνθούς, αρκετά χαμηλότερα από τη σημερινή στάθμη του εδάφους. Είναι μονόχωρος τρουλαίος ναός, με τρίπλευρη αψίδα ιερού. Ο χαμηλός τρούλος βαίνει σε σφαιρκά τρίγωνα και καλύπτει τον κυρίως ναό. Εξωτερικά έχει οκταγωνικό τύμπανο. Το ιερό στεγάζεται με καμάρα. Στα δυτικά υπάρχει νάρθηκας στεγασμένος με καμάρα κάθετη ως προς τον κατά μήκος άξονα του κτίσματος. Είναι επιχρισμένος εσωτερικά και εξωτερικά. Το μνημείο ανήκει στην ομάδα των μονόχωρων τρουλαίων ναών που επιχωριάζουν στον Ελαιώνα και τοποθετούνται στον 16ο ή 17ο αιώνα.