Παρασκευή 24 Δεκεμβρίου 2010

Τρίτη 21 Δεκεμβρίου 2010

Μια νέα σελίδα

Ο Κύριος Bogdan ως εθελοντής Άγιος Βασίλης

Łódź 20101204


Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου 2010

Poznań 20101111

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 2010