Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Μεταξύ μας, Αθήνα 20120129

μία συνεχόμενη αντιφατική διαδικασία ανάμεσα στην σταθεροποίηση
του αστικού πολιτικού συστήματος σε μία πολύ κρίσιμη φάση του

Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2012

Θεσσαλονίκη 20120125

εκτός από ευαισθησία, ζητούμε επιτακτικά από τον θεατή τη δική του, διανοητική επεξεργασία

Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012


προσπαθώ να αφομοιώσω όλα όσα εγώ κρίνω ότι οφείλω να απομνημονεύσω

Κυριακή 22 Ιανουαρίου 2012

Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2012

ΑΥΤΟΠΡΑΓΜΑΤΩΣΗ
Πέμπτη 12 Ιανουαρίου 2012
Τρίτη 10 Ιανουαρίου 2012

Τρίτη 3 Ιανουαρίου 2012