Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

Αγια Τριάδα του Τρίμη, ΕλαιώναςΒρίσκεται κοντά στην Αγία Ζώνη και την Αγία Παρασκευή, στην τοποθεσία Λαδοξύστης.
Είναι μονόχωρος δρομικός ναός, καμαροσκέπαστος, με τρίπλευρη της δίριχτης σκεπης του κυρίως ναού και έχει αυτόνομη είσοδο στη δυτική πλευρά. Εξωτερικά καλύπτεται με επιχρίσματα. 'Οπως συμβαίνει σε αρκετά μνημεία του Ελαιώνα, εξαιτίας των επιχώσεων του Κηφισού το έδαφος γύρω από τον ναό έχει υψωθεί σχεδόν μέχρι το επίπεδο της σκεπής του.

βιβλιογραφία