Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

'Αγιος Στέφανος, Ελαιώνας


Μονόχωρος δρομικός ναός, καμαροσκέπαστος, με τρίπλευρη αψίδα ιερού και καμαροσκέπαστο επίσης νάρθηκα. Στις αρχές του 20ού αι. προστέθηκε ανοικτός εξωνάρθηκας, ο οποίος κατόπιν μετατράπηκε σε κλειστό χώρο. Εξωτερικά είναι επιχρισμένος. Στη νοτιοδυτική γωνία απόκειται σπόνδυλος πώρινου δωρικού κίονα. Εσωτερικά έφερε νεώτερη τοιχογράφηση στον κυρίως ναό, ενώ στον νάρθηκα υπάρχουν παραστάσεις μάλλον παλαιότερες, που καλύπτονται από αιθάλη. Με τον σεισμό του 1999 κατέρρευσε η καμάρα του κυρίως ναού και το μνημείο εκταλείφθηκε. Σήμερα είναι ετοιμόροπη και η καμάρα του νάρθηκα. Ο 'Αγιος Στέφανος ταυτίζεται πιθανώς με τον ομώνυμο ναό που αναφέρεται ως τοπωνύμιο σε προικοπαράδοση του 1768.

βιβλιογραφία