Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2012

Μεταξύ μας, Αθήνα 20120129

μία συνεχόμενη αντιφατική διαδικασία ανάμεσα στην σταθεροποίηση
του αστικού πολιτικού συστήματος σε μία πολύ κρίσιμη φάση του