Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Αγ. Ανάργυροι στον οικισμό Νομιτσί

Ο ναός των Αγίων Αναργύρων στον µικρό συνοικισµό του Κούµανι έχει έναν αρχικό πυρήνα που ανάγεται χρονικά στα τέλη του 10ου  αι. Η χρονολόγησή του βασίζεται σε σπαράγµατα ζωγραφικής στον ανατολικό τοίχο του, που τεχνοτροπικά συνδέονται µε την παλαιότερη οµάδα τοιχογραφηµένων ναών στη χερσόνησο της Μάνης και χρονολογούνται στο τελευταίο τέταρτο του 10ου αι. Κατά τον 13ο  αιώνα ο ναός των Αγίων Αναργύρων µετασκευάστηκε σε µονόχωρο σταυροειδή εγγεγραµµένο ναό µε τρούλλο παίρνοντας τη σηµερινή του µορφή. Η µετασκευή αυτή κατασκευαστικά συνδέεται µε τις νέες τάσεις στην αρχιτεκτονική της νοτιοανατολικής Πελοποννήσου µετά το 1261, πρωταγωνιστικό ρόλο στην διαµόρφωση των οποίων παίζει ο Μυστράς. Στα τέλη του 13ου ή στον 14ο αιώνα χρονολογούνται και οι περισσότερες τοιχογραφίες του.

Πληροφορίες από εδώ