Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Παναγία η Βρετή


Μεταβυζαντινός ερειπωμένος ναός, επί του παραλιακού δρόμου στο Λιμένι