Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017

Τα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης
Δυτικά Τείχη –“Εγγώνιοι λίθοι” (έδρανα από το στάδιο ή τον Ιππόδρομο της Θεσσαλονίκης) στο κάτω μέρος του τείχους