Δευτέρα 5 Ιουνίου 2017

Τα Βυζαντινά τείχη της Θεσσαλονίκης

Μικρή βοηθητική πύλη στη βάση του τριγωνικού πύργου, που σύμφωνα με επιγραφή στο μαρμάρινο θύρωμά της μετασκευάστηκε στα 1355/6 από την αυτοκράτειρα Άννα Παλαιολογίνα, σύζυγο του Ανδρόνικου Γ' Παλαιολόγου και μητέρα του Ιωάννη Ε' Παλαιολόγου, η οποία διοίκησε την Θεσσαλονίκη και την περιοχή της, το διαστήμα από το 1352 και μέχρι το θάνατο της το 1365.
 
Στην επιγραφή αναγράφεται:
<<<ΑΝΕΓΕΡΘΗ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΠΥΛΗ ΟΡΙΣΜΟ ΤΗΣ ΚΡΑΤΑΙΑΣ ΚΑΙ ΑΓΙΑΣ ΗΜΩΝ ΚΥΡΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΣΠΟΙΝΗΣ ΚΥΡΑΣ ΑΝΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΙΝΗΣ ΥΠΗΡΕΤΗΣΑΝΤΟΣ ΚΑ[ΣΤΡΟ] ΦΥΛΑΚΟΣ ΙΩ(ΑΝΝΟΥ) ΧΑΜΑΕΤΟΥ ΤΟΥ ΚΟΙΑ[ΣΤΟΡΟΣ Τ] Ω ΣΩΞ(Δ' ΕΤΕΙ) ΙΝΔ(ΚΤΙΩΝΙ) Θ'>>