Σάββατο 30 Ιουλίου 2016

Στο εβραϊκό νεκροταφείο του Γ΄ Νεκροταφείου Αθηνών