Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου 2015

Άι-Γιάννης ο Πέλικας

Βρίσκεται στην κορυφή του υψώματος του Πέλικα και είναι μονόχωρος δρομικός ναός, καμαροσκέπαστος, με τρίπλευρη αψίδα ιερού. 'Ε χει ασυνήθιστο βόρειο προσανατολισμό. Είναι θεμελιωμένος στην θέση αρχαίου ιερού της Αμαρυσίας Αρτέμιδος και πολλά αρχαία και πολλα χριστιανικά spolia έχουν χρησιμοποιηθεί στην τοιχοποιία, που καλύπτεται με επιχρίσματα. Εσωτερικά είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες, που διατηρούνται σε πολύ καλή κατάσταση. Ένα χάραγμα σχετικό με επίσκεψη του πατριάρχη Ιερεμία του Α' το 1529/30, που έχει διαβαστεί στο ιερί, αποτελεί το terminus ante quem για τη χρονολόγηση του. Άλλο χάραγμα στις τοιχογραφίες και δύο επιγραφές μαρτυρούν επισκευές κατά τα έτη 1576/77, 1740 και 1861 αντίστοιχα. Σύμφωνα με τον Καμπούρογλου, υπήρξε αρχικά μετόχι της μονής του Κυνηγού -γι' αυτό και είχε άλλοτε την επωνυμία Κυνηγός- και κατόπιν της μονής Πετράκη. 
Καμπούρογλου, Ίστορία Β'