Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2015

Το Μνημείο του Λυσικράτη


Το Μνημείο του Λυσικράτη, γνωστό και ως Φανάρι του Διογένους, Αθήνα, 1928. Φωτογραφία: Gabriel Welter/German Archaeological Institute.

Αρχαιολογικές ανασκαφές σε εξέλιξη.
Έτσι αποκαλύφθηκαν κάποια ερείπια της μονής των Καπουκίνων. Ο χώρος επιχωματώθηκε πριν 10 χρόνια περίπου και τίποτε δεν θυμίζει τίποτε. Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον υπήρχε στις αρχές του αιώνα εκείνου, για την ανεύρεση της αρχαίας οδού Τριπόδων, που τοξοειδώς περνούσε από την περιοχή οδεύοντας προς τη ρίζα του λόφου. Η αρχαία αυτή οδός ήταν γεμάτη με χορηγικά κ.α. μνημεία. Ένα από αυτά υπήρχε μεταξύ του μνημείου Λυσικράτους και της κατοικίας ακριβώς πίσω του ,στη φωτογραφία. Σώζονται τα θεμέλια του, σήμερα. Ο κύριος της φωτογραφίας, πιθανό να είναι ο υπεύθυνος αρχαιολόγος της ανασκαφής.