Πέμπτη 14 Αυγούστου 2014

Άγιος Γεώργιος Των Φιλικών, Ζάκυνθος


Εκκλησία στην τοποθεσία Ψήλωμα χτισμένη από τον Γεώργιο Λατίνο τον 17ο αιώνα. Στο διπλανό κελί (έχει εξαφανισθεί με τους σεισμούς) γινόταν η μύηση των αγωνιστών της Εθνεγερσίας, από τον Ηπειρώτη πρόσφυγα ιερωμένο Άνθιμο Αργυρόπουλο, σε μιαν εικόνα του Χριστού, που σώζεται σήμερα στην εκκλησία που ονομάζεται «Τρίμορφο». Η εκκλησία έπεσε με τους σεισμούς του 1893 και αργότερα ξαναχτίστηκε. Και πάλι σωριάστηκε με τους σεισμούς του 1953 και ξαναχτίστηκε αμέσως. Ο ιερός αυτός χώρος αποτελεί εν” από τα πολυτιμότερα μνημεία της Ελληνικής Ιστορίας.
Αυτά λέει ο ιστορικός Ντίνος Κονόμος στο βιβλίο του «Εκκλησίες και Μοναστήρια στη Ζάκυνθο», Αθήνα 1967, σ. 41.