Τρίτη 12 Αυγούστου 2014

Μυκηναϊκό νεκροταφείο στο Καμπί, Ζάκυνθος

Στην ανατολική πλαγιά του λόφου Βίγλα στα δυτικά του χωριού Καμπί έχει ανασκαφεί μυκηναϊκό νεκροταφείο 14 τάφων, οι οποίοι παρουσιάζουν την ίδια μορφή: είναι κανονικοί, τετράπλευροι λακκοειδείς, λαξευμένοι στο φυσικό ασβεστολιθικό πέτρωμα. Για την κάλυψή τους χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερες λίθινες πλάκες.