Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2013

αφορμή ένα αστικό τοπίο