Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010

Łódź 20100912


Księży Mły