Τρίτη 14 Απριλίου 2020

Άγιοι Ασώματοι, Μαρούσι

Δ. Γρ. Καμπούρογλου, Ο 'Αναδρομάρης 'Αττκής

Βρίσκεται στην είσοδο του μεταπαναστατικού οικισμού από τα νότια, στον παλιό δρόμο της Κηφισιάς. Μονόχωρος δρομικός ναός, καμαροσκέπαστος, με τρίπλευρη αψίδα ιερού. Η τοιχοδομία του είναι σε μεγάλο μέρος αμελής πλινθοπερίκλειστη , με ευρύτατη χρήση αρχαίου  και μεταγενέστερου υλικού. Επάνω από την είσοδο υπήρχε μικρο δίβολο παράθυρο. Εσωτερικά διατηρούνται αγιογραφίες στην καμάρα και στα δύο τύμπανα, του 18ου αι. μάλλον.
Ως πλάκα της αγίας τράπεζας έχει χρησιμοποιηθεί θωράκιο των μέσων του 10ου αι., ενώ στο μέτωπό της βρίσκεται αρχαία επιγραφή. Ο ναός επισκευάστηκε το 1967, οπότε επήλθαν ορισμένες μεταβολές στην μορφή του, με κυριότερες την προσθήκη οδοντωτής ταινίας στο τελείωμα της σκεπής και τη μετατροπή του δίλοβου παράθυρου σε τυφλή κόγχη.