Τετάρτη 24 Απριλίου 2019

Αρχαιολογικό Μουσείο Σαλαμίνας


Τμήμα Αττικού μελαμβαφούς σκύφου του 430-420 π.Χ., με το όνομα του Ευριπίδη χαραγμένο (στο ανεστραμμένο αγγείο), ως αφιέρωση. Η τιμητική χάραξη του ονόματος θα πρέπει να αναχθεί στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορική εποχή, κατά την οποία το σπήλαιο αναδείχθηκε σε αξιοθέατο και προσκύνημα, είδος “ηρώου” του ποιητή, γνωστό και έξω από τα όρια της νήσου. © Αρχείο Πανεπιστημιακής Ανασκαφής Σαλαμίνος.