Πέμπτη 27 Ιουλίου 2017

Η λίμνη Κουρνά είναι η μοναδική φυσική λίμνη γλυκού νερού της Κρήτης.