Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2017

Το κοιμητήριο του Μουράτ Ρεϊς στο Μανδράκι της Ρόδου