Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

Αγία 'Αννα, ΕλαιώναςΜονόχωρος δρομικός ναός, καμαροσκέπαστος, με τρίπλευρη εξωτερικά αψίδα ιερού. Ο χώρος του ιερού στεγάζεται με τεταρτοσφαίριο που βαίνει σε ημιχώνια. Το ανατολικό ήμιση των πλευρικών τίχων διαρθρώνουν εσωτερικά ανά τρία τυφλά αψιδώματα. Προς τα δυτικά φαίνεται να έχει υποστέι επέκταση, σε νεώτερους χρόνους. Σε ανακαίνιση οφείλονται τα υπάρχοντα σήμερα παράθυρα, με τα αρχικά να διακρίνονται φραγμένα κάτω από τα κονιάσματα. Η τοιχοποιία καλύπτεται εξωτερικά με επιχρίσματα. Η στέγαση του ιερού μέσω ημιχωνίων εντάσσει τον ναό στο κύκλο των μνημείων που χρησιμοποιούν αυτή τη λύση στη θολοδομία και θεωρείται ότι έχουν ως πρότυπο τιν 'Αγιο Διονύσιο στον 'Αρεοπο Πάγο.
Η Αγία Άννα ταυτίζεται μάλλον με τον ομώνυμο ναό που αναφέρεται ως όνομα τοποθεσίας με ελαιόδεντρα κα αμπέλια σε έγγραφα του 18ου αι., με παλαιότερο μία προικοπαράδοση του 1749.

βιβλιογραφία