Σάββατο 7 Μαρτίου 2015

Στα ίχνη της Ιεράς Οδού

Τμήμα της Ιεράς Οδού κοντά στο ιερό της Αφροδίτης,
  με βαθιές αυλακώσεις στον βράχο από τους τροχούς των αμαξών
Ταφικά μνημεία δίπλα στην Ιερό ΟδόΜετά το ιερό της Αφροδίτης, η Ιερά Οδός διακλαδιζόταν. To ένα σκέλος έφευγε με Α-Δ κατεύθυνση, διερχόταν από το στενό πέρασμα μεταξύ του Αιγάλεω και του Ποικίλου όρους, έβαινε γύρω από τους πρόποδες του λόφου της Ηχούς (λόφος Καψαλώνας, βορειοανατολικές υπώρειες του Ποικίλου όρους) και έστρεφε προς Βορρά, όπου βρίσκονταν οι δύο λίμνες των Ρειτών. To άλλο σκέλος ανηφόριζε προς τα βόρεια, διερχόταν από την κορυφή του λόφου της Ηχούς και από εκεί κατηφόριζε, πάντα με βορεινή κατεύθυνση, προκειμένου να συναντήσει το άλλο σκέλος της Ιεράς Οδού στο ύψος της λίμνης Κουμουνδούρου. Σε πολλά σημεία του σκέλους αυτού έχουν διατηρηθεί χαραγμένες στον βράχο τροχιές από τις ρόδες των αρμάτων. Στην κορυφή του λόφου της Ηχούς εντοπίστηκε από τον I. Τραυλό μεγάλος τετράγωνος ασβεστόλιθος πλευράς 1,18 μέτρων και ύψους 0,47 μέτρων με ορθογωνικό τόρμο στην άνω επιφάνειά του. Ο Τραυλός πιστεύει ότι
«είναι πολύ πιθανή ή υπόθεσις, ότι ο λίθος εχρησίμευεν ώς βάσις όρου, χωρίζοντος την περιοχη τών Αθηνών από την περιοχή τής Ελευσίνος».