Πέμπτη 26 Απριλίου 2012

Το πέραςFish disappeared from the rocks under lens
salt of the sea and the sky
forget the importance of humanity
invited me to go back to my mess..