Κυριακή 12 Σεπτεμβρίου 2010

Łódź 20100911

Liberty Square, Petrovska