Σάββατο 11 Σεπτεμβρίου 2010

Butryny, Saint Paul

Όψεις της εκκλησιάς του Άγιου Παύλου/Aspects of the Church of Saint Paul
Η εκκλησία είναι χτισμένη από το 1410/The church was built in 1410