Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2015

'Αγιος Νικόλαος της οδού Αίμονος, Ελαιώνας

Βρίσκεται νότια του δρόμου της Κολοκυνθούς, αρκετά χαμηλότερα από τη σημερινή στάθμη του εδάφους. Είναι μονόχωρος τρουλαίος ναός, με τρίπλευρη αψίδα ιερού. Ο χαμηλός τρούλος βαίνει σε σφαιρκά τρίγωνα και καλύπτει τον κυρίως ναό. Εξωτερικά έχει οκταγωνικό τύμπανο. Το ιερό στεγάζεται με καμάρα. Στα δυτικά υπάρχει νάρθηκας στεγασμένος με καμάρα κάθετη ως προς τον κατά μήκος άξονα του κτίσματος. Είναι επιχρισμένος εσωτερικά και εξωτερικά. Το μνημείο ανήκει στην ομάδα των μονόχωρων τρουλαίων ναών που επιχωριάζουν στον Ελαιώνα και τοποθετούνται στον 16ο ή 17ο αιώνα.