Σάββατο 5 Μαρτίου 2016

'Αγιος Ιωάννης των Μπενιζέλων, Ελαιώνας

Βρίσκεται εντός των ΤΕΙ Πειραιά, άλλοτε σε κτήμα των Μπενιζέλων, μετέπειτα Μερκάτη, στη θέση Νικλιώτη. Τρίκογχος τρουλαίος ναός της υστεροβυζαντινής μάλλον περιόδου. Κατά την Τουρκοκρατία βρισκόταν μέσα σε ιδιοκτησία της οικογένειας των Μπενιζέλων, Πιθανώς τότε προστέθηκε ο καμαροσκέπαστος νάρθηκας με το ευρύ άνοιγμα εισόδου. Σύμφωνα με την Καλαντζοπούλου, πέντε σχέδια με σημειώσεις, εκτελεσμένα από τον Durand το 1847, διασώζουν την εικονογράφηση του κτιστού τέμπλου και παραστάσεις στο ιερό βήμα. Επάνω από την ωραία πύλη, επιγραφή ανέφερε ότι το τέμπλο αφιερώθηκε το 1765 από τον Παλαιολόγο Μπενιζέλο.

βιβλιογραφία