Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2010

Łódź 20100908


η πρώτη μέρα στο ορφανοτροφείο/the first day at the orphanage