Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Łódź 20101023Ένα από τα χίλια πεντακόσια εγκαταλελειμμένα κτήρια του Λοτζ
Κάποτε εργοστάσιο παραγωγής θερμομέτρων