Κυριακή 17 Οκτωβρίου 2010

Malbork Castle 20101012
http://www.malbork.pl/