Πέμπτη 21 Οκτωβρίου 2010

Από το νεκροταφείο στο σιδηροδρομικό σταθμό..