Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010

Φθινόπωρο
Χρυσό το δάσος άφησε άφωνο και το φθινόπωρο
Ilya Ostroukov