Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2015

Ο ναό της Αρτέμιδος Αγροτέρας

Τα κατάλοιπα θεμελίωσεις που έχουν διατηρηθεί απο το ναό της Αρτέμιδος Αγροτέρας στην αριστερή όχθη του Ιλισσού, συμβολή των σημερινών οδών Αρδηττού και Κουτούλα.