Δευτέρα, 15 Μαΐου 2017

Η τάφρος στην παλιά πόλη της Ρόδου