Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

εκτός/εντός


Εκφυλίσμενη αντίθεση

Διερεύνηση πέρα από το καταφανές,
Η ενδιάμεση ιδέα μένει ανεφάρμοστη,
Η κυριαρχία των έμμονων ιδεών μας, είναι η αρχή της ασυνέχειας.