Δευτέρα 6 Ιουλίου 2009

Μέγας Χορός

Ψάρεμα στο Μέγα Χορό-Βιταλάδες
Δύο κιλά Αθερίνα
Και ένας Σκορπιός