Παρασκευή 24 Απριλίου 2009

Στις Κεντρικές Φυλακές στη Λευκωσία