Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου 2009

ΚΤΗΜΑ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΝΕΜΕΑ


Η ίδρυση της Α. & Γ. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ο.Ε., ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΙΑ – ΟΙΝΟΠΟΙΙΑ, έγινε το 1984. Το μέγεθος του ιδιόκτητου αμπελώνα της (650 στρέμματα), βρίσκεται στην ΑΡΧΑΙΑ ΝΕΜΕΑ και στη ΝΕΜΕΑ, στις τοποθεσίες ΞΗΡΟΚΑΜΠΟΣ (σε υψόμετρο 400 μέτρων), ΑΗ ΛΙΑΣ, ΚΟΛΩΝΕΣ, ΠΑΡΙΕΣ, ΑΧΛΑΔΙΑΣ, ΠΟΡΙΑ, ΠΡΟΒΕΣΤΑ, ΝΤΟΖΑΡΑ, ΓΕΦΥΡΑΚΙ, ΒΑΛΤΕΤΣΙ, ΝΕΡΑΚΙΑ. Η διασπορά ορισμένων αμπελοτεμαχίων στις περιοχές της ζώνης, που χαρακτηρίζονται από διαφορές στο οικοσύστημα και η ηλικία των αμπελιών οδηγούν σε ένα πολυδύναμο αποτέλεσμα. Αρωγός στην ποιότητα αυτού του αποτελέσματος είναι η σωστή επιλογή ενός ικανοποιητικού αριθμού ποικιλιών και η βαθιά γνώση των πρωτεργατών για κάθε τι που έχει σχέση με το αμπέλι και την καλλιέργειά του.