Δευτέρα 15 Ιανουαρίου 2018

Άγιος Νικόλαος ο Φτωχός, Ελαιώνας

Βρίσκεται στην Γερακίνα, λίγο νοτιοδυτικά του Αγίου Σάββα, επάνω στη διαγώνιο του Ελαιώνα, σήμερα στον περίβολο εργοστασίου. Είναι μονόχωρος δρομικός ναός, με ημικυκλική αψίδα ιερού και νεώτερο πρόσκτισμα στη βόρεια πλευρά. Εξωτερικά καλύπτεται με επιχρίσματα.