Σάββατο 26 Αυγούστου 2017

Οικόσημο στην γωνία του προμαχώνα Βιτούρι