Τετάρτη 4 Ιανουαρίου 2017

Το νεκροταφείο στη Πράμαντα, Τζουμέρκα