Πέμπτη 8 Σεπτεμβρίου 2016

Στο Μουσείο της Ακρόπολης