Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου 2015

αφορμή ένα αστικό τοπίο