Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2012


προσπαθώ να αφομοιώσω όλα όσα εγώ κρίνω ότι οφείλω να απομνημονεύσω