Δευτέρα 3 Ιανουαρίου 2011

ΤΑ ΑΕΤΟΠΟΥΛΑ


Nα επιχειρήσω να ανασυνθέσω εικόνες, αισθήματα από το παρελθόν, καθώς προϊούσης της ηλικίας όλ’ αυτά αναζητούν διέξοδο από τον τόπο που τα φύλαγα τόσα χρόνια-και τάχα ξεχάσει.Θα επανέλθω.