Δευτέρα 8 Νοεμβρίου 2010

H καθαίρεση/The deposition

φωτοσκιάσεις σιωπών και αντιθέσεων