Τρίτη 8 Ιουνίου 2010

Εκδηλώσεις Καλλιτεχνικών Τμημάτων|Κέντρου Τέχνης & Πολιτισμού Δήμου Αμαρουσίου

ΕΚΘΕΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ
(Μπατίκ|Μαριονέτα|Μικρογλυπτική|Κόσμημα|Μαρκετερί και λοιπές τεχνικές διακόσμησης)

Τα παραπάνω έργα είναι της Κ. Μάρθας
Χαιρετίσματα  στην  ωραία Ζάκυνθο.