Τρίτη 18 Αυγούστου 2009

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Τα ερείπια της πόλης των Αρχαίων Λουσών με το Ιερό της Αρτέμιδος

Ο Πύργος των Πετιμεζαίων ή Πετμεζαίων

XΕΛΜΟΣ-Προς την Νεραιδόραχη


ΠΛANHTEPO-πηγές του Aροάνιου ποταμού

Μνημείο του ολοκαυτώματος ... Καλάβρυτα 1945

Στο Λιμποβίσι, το χωριό των Κολοκοτρωναίων

Στάδιο Αρχαίας Ολυμπίας
Στο Μουσείο της Αρχαίας Ολυμπίας

Στα καμένα της Ζαχάρως

Λίμνη Καϊάφα